Selekler Tarım Facebook

Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

İklimle ilgili çevre koşullarına, tümüyle veya kısmen bağlı kalmadan gerektiğinde sıcaklık, ışık, nem ve hava gibi etmenler denetim altında tutularak bütün yıl boyunca çeşitli kültür bitkileriyle bunların tohum, fide ve fidanların üretmek, bitkileri korumak, sergilemek amacıyla cam, plastik v.b. ışık geçirebilen malzeme ile kaplanarak değişik şekillerde yapılan, yüksek sistemli bir örtüaltı yetiştiriciliği yapısıdır. Bu tür tesislerin bulunduğu işletmelere “sera işletmesi” denir.

Ülkemizin yüzölçümünün büyük bir yüzdesi yarı kurak bölgeye girmektedir. Bu nedenle de bu yörelerde genelde tarım yapabilmek için sulamanın yapılması zorunludur. O halde doğal yağış dağılımı ile karşılanmayan bitki su gereksinimi, karşılamak için yapılan bir işlemdir. Eğer bu işlem sadece topraktaki eksik nemi gidermek için yapılıyorsa buna " ıslatıcı sulama" eğer toprak verimliliğini arttırmak için ise "gübreleyici sulama "denir.

 

Sulama bakımından toprakların da sınıflandırılması hidrodinamik analizlerin ve toprak su miktarını tayini gibi işlemlerin yapılması gerekir.

 

Toprağın dane boyutunun yapısının, özgül ağırlığının, hacim ağırlığının, boşluk, katı ve su hacimlerinin bulunması yanı sıra; su tutma kapasitesinin devamlı salma noktasının, bitkiye yararlı su miktarlarının bulunması zorunludur.

 

Piknometre ile bulunan özgül ağırlık değerleri normal topraklarda 2.65 gr/cm3 dolaylarında bulunmaktadır. Hacim ağırlığı değer ise 1,2-1,4 gr/cm3 değerleri arasında değişir.

 

Gözeneklilik (porozite) ise toprak hacminin % 35-55' i kadardır. Bu boşluk hacminin % 90 'ından fazlası su ile dolu ise, o zaman kültür bitkileri için zararlı olmaya başlar.

 

Toprak boşluğunda bulunan suyun boşluk yüzdesi olarak ifade edilmesi ve bunların bitki su gereksinimi karşılama durumları belirtilebilir.

 

Boşluk oranı olarak topraktaki % SM (su miktarı), Bitki su gereksinimini karşılama durumu

----------------------------------- -------------------------------------------------

% 50-55 En uygun

% 25 Asgari sınır

% 15-20 Solmaya başlama

Selekler tarım sera sistemleri olarak tüm yatırımınıza anlaşmalı bankalarımızdan yıllık düşük faizle kredi imkanı.Tüm fizibilite ve evraklarınız uzman ekibimizce hazırlanmaktadır.Banka için gerekli teminatın gösterilmesi halinde seranın %100 üne kredi çıkartıyoruz.1 yıl boyunca üretime ücretsiz danışmanlık sağlayarak yatırımcıya destek oluyoruz. 

MÜJDE!!!!!!!!
Genç Çiftçi 2017 Hibe Projesi Resmi Gazete’de Yayımlandı!

2017 yılında köye dönüş yapan gençlerimize Genç Çiftçi Hibe Projesi kapsamında 30 ar bin lira hibe verilecek. Bahse konu hibeye ilişkin tebliğname 31 MART 2017 günü Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre Başvurular 10 NİSAN 2017 tarihinde başlayacak ve 20 gün sürecek. İşte başvuru şartları ve gerekli evraklar..
gencciftci.tarim.gov.tr adresinde

Bu adresten kaydınızı yaptıktan sonra sera yaptırmak isteyen üyelerimiz, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği başvurusunda bulunacaksınız sonrasında tüm konularda destek olacağız projeler ve kurulum dahil.

Genç Çiftçi 2017 Hibe Projesi Resmi Gazete’de Yayımlandı!


Genç Çiftçilere 2017 yılında verilecek olan 30 bin lira hibe desteğine ilişkin tebliğ Resmi Gazetenin 31 MART 2017 tarih ve 30024 sayısında yayımlandı. Buna göre 2017 yılında Genç çiftçilerimize proje karşılığında 30 bin lira hibe desteği verilecek. Projede dikkat çeken bir detay ise, köye dönüş yapacak gençlerimizin 15 adet büyükbaş ve 50 adet küçükbaş hayvandan daha fazla hayvanları bulunması durumunda hibe desteğinden yararlanamıyorlar.

30 BİN LİRA HİBE VERİLECEK SEKTÖRLER

Bitkisel Üretimde;

Kontrollü örtü altınyetiştiriciliği
Kapama meyve bahçesi tesisi,
Kültür mantarı yetiştiriciliği,
Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,
Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,
Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,
Coğrafi işareti olan gıdaların üretimine verilecektir.
Kaynak: haberbankam.com

Nufus cuzdan fotokopi
Ikametgah
Tapu yada kira sozlesmesi
Ssk hizmet dokumu

BAŞVURU YAPACAK GENÇ ÇİFTÇİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,

3) Okur-yazar olmak,

4) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

5) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,

6) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,

7) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,

8) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,

9) 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,

10) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,

11) Bu maddenin (5), 6), (7), (8), 9) ve (10) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.

UYGULAMA ALANI

Bu program; nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini ve 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerini kapsar.

BAŞVURULAR 07 NİSAN-05 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA;

a) Ön başvurular, "https://gencciftci.tarim.gov.tr" uzantılı yazılım üzerinden yapılacaktır.

b) Kesin başvurular, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.